Oferta formativa a Mallorca

Calendari administratiu

  • Matrícula: del 21 de febrer al 10 de març, de 9 a 14 h Els dimarts i dijous, també de 16 a 18 hores
  • Llistes provisionals d’inscrits: 17 de març
  • Presentació d'esmenes a les llistes: del 20 al 24 de març
  • Llistes definitives d’inscrits: 29 de març
  • Proves orals: del 15 al 20 de maig
  • Publicació de les notes provisionals: 6 de juny
  • Sol·licituds de revisions: del 7 al 14 de juny
  • Notes definitives: 16 de juny
  • Recollida de certificats: 21 de juny

Tipus de certificat

En funció de la titulació inicial i del nivell educatiu en el qual s’exerceix la docència, el FOLC preveu tres certificats:

a)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle d’educació infantil (0-3). CCI

b)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil (3-6) i a l’educació primària. CCIP

c)    Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament a l’educació secundària (CCS)

La normativa anterior a l’Ordre que regula el FOLC preveia altres certificats i titulacions, com el títol de professor de llengua catalana, o títol de mestre de català, que són equivalents als prevists actualment. Els articles 6 i 7 del l'Ordre del FOLC es refereixen a les equivalències i als certificats de capacitació anteriors.