Notes definitives dels cursos presencials

ATENCIÓ:

  • Lliurament de certificats de notes als centres de matriculació: Sa Riera (Palma), seu universitària de Menorca i seu universitària d'Eivissa: a partir del 31 de maig de 2018.
  • Presentació de sol·licituds adreçada al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat (a la seu o delegació territorial de Mallorca, Menorca o Eivissa): del 4 al 14 de juny de 2018. IMPORTANT: hi ha una sol·licitud per a cadascun dels certificats: CCI, CCIP o CCS.
  • Recollida dels certificats de capacitació a la Conselleria d'Educació i Universitat: a partir del 6 de juliol de 2018 (de les 9 a les 14 h).

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)

Medi social i cultural

Mòdul Geografia

Mòdul Història i Art

Mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament de l'educació secundària. (CCS)

Llenguatge específic per a humanitats (Mallorca)

Llenguatge específic per a humanitats/tecnicocientífic (Menorca i Eivissa)

Llenguatge específic tecnicocientífic (Mallorca)

Llenguatge jurídicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum