Exàmens lliures. Llistes definitives d'inscrits

MALLORCA

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). CCI:

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària (CCIP):

Medi social i cultural: mòdul Geografia, mòdul Història i art, mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS):

Llenguatge específic per a humanitats 

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge juridicoadministratiu 

Tractament de llengües en el currículum 

 

MENORCA 

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). CCI:

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària (CCIP):

Medi social i cultural: mòdul Geografia, mòdul Història i art, mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS):

Llenguatge específic per a humanitats 

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Llenguatge juridicoadministratiu

Tractament de llengües en el currículum

 

EIVISSA

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). CCI:

Llengua i cultura popular

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària (CCIP):

Medi social i cultural: mòdul Geografia, mòdul Història i art, mòdul Literatura

Didàctica de la llengua catalana

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS):

Llenguatge específic per a humanitats 

Llenguatge específic tecnicocientífic 

Tractament de llengües en el currículum