Escoltar

Noves dates de celebració de les proves lliures de FOLC

Les noves dates de celebració de les proves lliures de FOLC, que no es van poder celebrar el mes de març a causa de la declaració de l'estat d'alarma, seran les següents:

  • Dia 29 de juny de 2020: Seminari de llenguatge específic per a humanitats (CCS) i Didàctica de la llengua catalana* (CCIP).
  • Dia 30 de juny de 2020: Seminari de llenguatge tecnicocientífic (CCS) i Medi social i cultural* (CCIP).
  • Dia 1 de juliol de 2020: Seminari de llenguatge juridicoadministratiu i Seminari de tractament de llengües (CCS) i Llengua i cultura popular (CCI).

Totes les proves escrites començaran a les 16.30 h, amb una durada màxima de dues hores, i les proves orals se celebraran en acabar aquestes. Els alumnes han de portar la seva pròpia mascara, seguir les recomanacions per als alumnes establertes a les Instruccions de prevenció per a la realització dels exàmens presencials a la UIB i fer cas de les instruccions del professor.

Els llocs de realització de les proves seran:

  • A Mallorca: Edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma).
  • A Menorca: Seu universitària de la UIB a Menorca. Can Salort (c/ Santa Rita, 11. Alaior).
  • A Eivissa: Seu universitària. Antic edifici de la Comandància (c/ del Calvari, 1. Eivissa).

Important: Si les fases de desescalada que estableix el Govern de l’Estat espanyol no permeten els vols entre comunitats autònomes en les dates de celebració de les proves, els alumnes matriculats que s'havien de desplaçar des d'una altra comunitat autònoma per presentar-se als exàmens, d'acord amb la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, podran realitzar la prova en una convocatòria extraordinària que se celebraria durant el mes de setembre. Les dates de celebració d'aquesta convocatòria extraordinària seran oportunament anunciades properament. En tot cas, també podran sol·licitar la seva baixa a les proves perquè se'ls retorni l'import de la matrícula.

* Els alumnes que es presenten a les proves per a l’obtenció del CCIP (Didàctica de la llengua catalana i Medi social i cultural) han de comunicar a la coordinació dels cursos (folc@uib.cat) quin dels dos dies que estan convocats volen fer la prova oral.