Informació bàsica i calendari

Calendari administratiu

 • Matrícula: del 9 al 22 de gener de 2024
 • Publicació de les llistes provisionals d’inscrits: el 2 de febrer de 2024
 • Presentació d’esmenes a les llistes provisionals: del 5 al 9 de febrer de 2024
 • Publicació de les llistes definitives d’inscrits: el 14 de febrer de 2024
 • Realització de les proves lliures: setmana del 18 al 22 de març de 2024
 • Publicació de les notes provisionals: el 3 de maig de 2024
 • Sol·licituds de revisions: del 4 al 8 de maig de 2024
 • Revisions: del 9 al 10 de maig de 2024
 • Publicació de les notes definitives: el 15 de maig de 2024
 • Sol·licitud del certificat de notes: a partir del 16 de maig de 2024

Calendari de les proves

Recordau que l’avaluació consta d’una part oral i una d’escrita. L’avaluació positiva exigeix un mínim d’un 50% de cada part. 

És molt important que els aspirants comprovin les llistes provisionals d’inscrits, que es publicaran a partir de les 14 hores el 2 de febrer de 2024, a la pàgina web http://folc.uib.cat. Si hi detecten algun error o omissió, han d’esmenar-lo en el període comprès entre el 5 al 9 de febrer de 2024.

Així mateix hauran de comprovar les llistes definitives d’admesos, que es publicaran a partir de les 14 hores del 14 de febrer de 2024, a la mateixa pàgina web. La comprovació de les llistes és responsabilitat dels aspirants.

És molt important que els alumnes deixin constància de l’adreça electrònica i d’un telèfon mòbil en el full de matrícula perquè els puguem localitzar en cas d’anul·lacions o canvis imprevists.

El canal oficial de comunicació serà la pàgina web http://folc.uib.cat.

Dates de les proves

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al primer cicle d'educació infantil (0-3). (CCI)
 • Llengua catalana i cultura popular: dilluns 18 de març de 2024
Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament al segon cicle d'educació infantil (3-6) i a l'educació primària. (CCIP)
 • Medi social i cultural: geografia, història i art i literatura: divendres 22 de març de 2024
 • Didàctica de la llengua catalana: dilluns 18 de març de 2024

Important: els alumnes que es matriculin de Didàctica i de Medi social i cultural del CCIP hauran de fer la prova oral en dilluns. Només aquells que només es matriculin de Medi social i cultural la podran fer el divendres.

Certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS)
 • Seminari de llenguatge específic per a humanitats: divendres 22 de març de 2024
 • Seminari de llenguatge juridicoadministratiu: divendres 22 de març de 2024
 • Seminari de llenguatge específic tecnicocientífic: divendres 22 de març de 2024
 • Seminari de tractament de llengües en el currículum: divendres 22 de març de 2024

Horari de les proves

La prova escrita començarà a les 16.30 hores i tendrà una durada màxima de 2 hores.

Tan bon punt els aspirants acabin la prova escrita, podran fer la prova oral corresponent i en l’ordre que els correspongui.

Lloc de realització de les proves

Les proves lliures es realitzaran:

 • A Mallorca: edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma (Illes Balears)
 • A Menorca: Seu universitària de Menorca. Can Salort. C/ Santa Rita, 11. Alaior.
 • A Eivissa: Seu universitària d’Eivissa. Antic edifici de la Comandància. C/ del Calvari, 1. Eivissa